مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

اخبار سایت

حضور در پنجمین استارتاپ گرایند شیراز

پنجمین رویداد استارتاپ گرایند شیراز پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ بعدازظهر در مجتمع فرهنگی آموزشی ورزشی و رفاهی ولایت برگزار گردید که نمایندگان تیم همیاردیزاین نیز در این رویداد شرکت داشتند . امید است در رویداد های بعدی نیز بتوانیم همراهیتان کنیم .

startupgrind-shiraz-5

تاریخ : پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴

محل برگذاری : مجتمع فرهنگی آموزشی ورزشی و رفاهی ولایت

آدرس : شیراز ، بلوار چمران ، خیابان نیایش ، کوچه ۳ ، مجتمع فرهنگی آموزشی ورزشی و رفاهی ولایت

: : :