مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

اخبار سایت

روز جهانی گرافیک را دوست داریم

پس از گذشت ۲۲ سال از گرد هم آمدن گرافیست های جهان ، اکنون نیز این روز را ارج می نهیم و این روز را به همه ی هم پیشگان تبریگ می گوییم .

شاید این شعر حافظ همه چیز را به خوبی بیان کند :

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس                     که دراز است ره مقصد و من نوسفرم