مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

وبلاگ

کانفینگ تنظیمات عمومی whmcs

کانفیگ تنظیمات عمومی ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین به شما آموزش میدیم که چگونه تنظیمات عمومی در سی ام اس Whmcs را کانفیگ نمایید. با ما همراه شوید. کانفینگ تنظیمات عمومی whmcs تب GENERAL   کانفینگ تنظیمات عمومی WHMCS […]

کانفیگ تنظیمات تب Localisation در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین به شما آموزش میدیم که چگونه تنظیمات عمومی در سی ام اس Whmcs را کانفیگ نمایید. با ما همراه شوید.\

کانفیگ تنظیمات تب Ordering در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Localisation به تنظیمات تب Ordering در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به شما […]

کانفیگ تنظیمات تب Domains در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Ordering به تنظیمات تب Domains در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به شما […]

کانفیگ تنظیمات تب Mail در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب domain به تنظیمات تب Mail در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به شما […]

کانفیگ تنظیمات Support در whmcs

  تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Mail به تنظیمات تب Support در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به […]

کانفیگ تنظیمات Invoices در whmcs

  تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Support به تنظیمات تب Invoices در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به […]

کانفیگ تنظیمات Credit در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Invoices به تنظیمات تب Credit در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به شما […]

کانفیگ تنظیمات عمومی whmcs تب Affiliates

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Credit به تنظیمات تب Affiliates در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر و توضیحات مناسب ، این قسمت را به شما […]

کانفیگ تنظیمات Security در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. تنظیمات امنیت در whmcs امری بسیار مهم است که در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Affiliates به تنظیمات تب Security در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به همراه تصاویر […]

کانفیگ تنظیمات Social در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. تنظیمات شبکه های اجتماعی در whmcs امری دل به خواهی است که در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Security به تنظیمات تب Social در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا […]

کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

تنظیمات عمومی whmcs ، یکی از اصلی ترین کار ها پس از نصب مدیریت محتوای whmcs است. تنظیمات امکانات در whmcs نیز امری دل به خواهی است که در این ساعت از سایت همیار دیزاین پس از آموزش تب Social به تنظیمات تب Other در whmcs می رسیم . با ما همراه شوید تا به […]

صفحه 1 از 41234