مرکـــز مشتـــریان : 071 36413124

بوجود آمده ایم تا به خدمات آنلاین شما رونق ببخشیم

طراحی سایت

هزینه وبسایت شما با توجه به امکانات و متناسب با پروژه شما محاسبه می گردد

برای ارتباط با مشاورین همیاردیزاین میتوانید در هر ساعت از شبانه روز با شماره تـمـاس 071 36413124 تـمـاس بـگـیـرید و یـا شـمـاره هـمـراه خـود را ثـبـت نـمایـیـد تـا در کمتر از دو ساعت واحد پشتیبانی با شما تماس بگیرد


    همچنین پرداخت هزینه پروژه های همیار دیزاین در سه مرحله می باشد

    مرحله اول : پیش پرداخت 30 درصد از کل هزینه پروژه

    مرحله دوم : پرداخت 40 درصد از هزینه کل پروژه پس از تایید نهایی طرح لایه باز

    مرحله سوم : پرداخت 30 درصد باقی مانده فاکتور پس از پیاده سازی کامل وب سایت

    webdesign_graph